Conditii de garantie

IDM-Energiesysteme GmbH oferă companiilor de specialitate relevante, o garanţie de 3 ani completă, cu privire la produsele din această listă de preţuri, în conformitate cu termenii şi condiţiile de garanţie IDM. În plus, produsele de mai jos au perioade extinse de garanţie pentru materiale:

  • Compresor pompă de căldură - 6 ani
  • Colector solar - 6 ani
  • Corp rezervor Hygienik - 20 ani

1. Domeniul de aplicare a garanţiei

Garanţia acoperă condiţiile de defecte de materiale şi prelucrarea materialelor folosite în acest scop, precum şi funcţionarea fără defecţiuni a echipamentului în momentul livrării. Ne rezervam dreptul de a aduce modificări la construcţie şi/ sau design, care nu afectează nici funcţionarea corectă şi nici valoarea echipamentelor furnizate; acest lucru nu va fi un motiv acceptabil pentru o notificare a defectelor. În caz că există lucrări necesare în conformitate cu garanţia, pentru perioada de garanţie de 3 ani de la data punerii în funcţiune, piesele de schimb necesare vor fi oferite gratuit, iar costurile de muncă şi de transport vor fi, de asemenea, acoperite, în conformitate cu condiţiile de garanţie şi condiţiile IDM. Pentru componentele specifice enumerate mai sus, piesele de schimb necesare sunt furnizate gratuit pe timpul perioadei de garanţie specificate. Excluse de la garanţie sunt piesele supuse uzurii, cum ar fi anozii de magneziu, elementele filtrante, etanşările, siguranţele, bateriile reîncărcabile şi standard, etc., cum sunt scurgerile pe la racordurile filetate ne-strânse şi orice daune care rezultă din acestea.

2. Garanţia

Nu acoperă daunele provocate de:

  • Forţa majoră, cum ar fi fulgerul, focul, furtunile, grindina, îngheţul, etc., indiferent de cauzele prejudiciului
  • Erori de montaj sau exploatare, neglijenţă, răutate sau utilizare necorespunzătoare
  • Slaba calitate a apei calde

3. Termeni şi condiţii generale

Garanţia completă este oferită doar în cazul în care echipamentul este instalat corect de o companie parteneră de specialitate, cu respectarea instrucţiunilor de montaj, standardele şi cerinţele legale şi de alimentare, puse în funcţiune de personalul de serviciu clienţi autorizat IDM (confirmare de la IDM cu certificatul de punere în funcţiune semnat la faţa locului), iar lucrările de întreţinere prescrise au fost efectuate. Nu vor fi acceptate pretenţii de garanţie în cazul intervenţiilor neautorizate în echipamentele furnizate. Reparaţiile în garanţie pot fi efectuate numai de către persoanele autorizate să facă acest lucru, şi cu respectarea procedurilor specificate de către IDM. Piesele schimbate devin proprietatea IDM.

Perioada de garanţie nu este prelungită sau reînnoită prin furnizarea de servicii în garanţie. Perioada de garanţie legală de 2 ani se aplică pentru piesele înlocuite, de la data instalării acestora. O cerere de garanţie poate fi acceptată doar în cazul în care lucrările de întreţinere periodică (de exemplu, de întreţinere a anozilor de magneziu cu curăţarea rezervorului, acumulatorului şi schimbătorului în plăci, au fost efectuate de un personal autorizat de servicii pentru clienţi în mod regulat, conform intervalelor de întreţinere (intervalele de timp depind de calitatea apei, dar minim la fiecare 2 ani). La pompele de căldură, întreţinerea este necesară după primul şi al treilea an de funcţionare. Punerea în funcţiune trebuie efectuată cel târziu la un an de la livrare, în caz contrar, obligaţiile legale de garanţie încetează să fie aplicabile. Cererile de despăgubire conform garanţiei nu vor fi acceptate. Nu vor fi acceptate alte costuri (cum ar fi rezolvarea problemelor, etc); doar costurile de reparare relevante pentru echipamente sunt acoperite. Solicitările de verificare a echipamentelor şi sistemelor nu sunt incluse în serviciile de garanţie sau în garanţie.

4. Condiţii speciale

Daunele cauzate de îngheţ şi/sau coroziune nu sunt acoperite de garanţie pentru sistemele fără un set de schimbător de căldură cu încălzire de siguranţă.