Calitatea apei subterane

Următoarele valori trebuie respectate:

Material Simbol chimic Cantitate[mg/kg]
Clor Cl <100
Sulfat SO42- <50
Nitrat NO3 <100
Mangan dizolvat Mn <0.1*
Dioxid de carbon dizolvat CO2 <5
Amoniac NH3 <2
Fier dizolvat Fe <0.2*
Clor liber Cl <0.5
Oxigen O2 <2*
Hidrogen sulfit H2S <0.05
Sulfiti SO3 <1
Clor gazos liber Cl2 <1

Vă rugăm să notaţi            Valoarea limită
Conductivitatea electrică       > 50 μS/cm şi < 600 μS/cm

Depăşind valoarea limită pentru mangan şi fier împreună cu oxigenul, înseamnă că evaporatorul şi conductele de alimentare s-au blocat cu mizerie şi la fel şi scurgerea, este înfundată. Operatorul sistemului trebuie să aibă responsabilitatea calităţii consistente a apei subterane!

Filtru recomandat pentru apa subterană

Pentru apa subterană, filtre cu o dimensiune de 0,4 la 0,6 mm sunt recomandate, ca de exemplu:

Produs       Tip
Judo       Profil Plus tip mânecă 0,5
Lakos       Separator centrifugal ILG

Filtrele mai mici nu sunt bune deoarece se vor înfunda foarte repede. Filtrele mai mari nu sunt, de asemenea, corespunzătoare, pentru că pot înfunda schimbătorul de căldură sau schimbătorul de căldură de siguranţă.

Notă: Temperatura apei subterane nu trebuie să scadă sub 7°C nici în timpul iernii.

Sfat: Faceţi un test de 48 de ore al pompei la sfârşitul lunii februarie şi, de asemenea, o analiză a apei.

Livrate de către beneficiar pe şantier: Conductele de apă până la pompa de căldură, pompa de apă subterană (hidrofor pentru puţ), robinet operat cu piciorul, filtru, contor de apă (dacă e necesar), robinet de închidere, supapă regulatoare.

Notă: Setul de schimbător de siguranţă este integrat deja în pompa de căldură TERRA SW 8-17 HGL completă!