Regulatorul Navigator pentru Tehnica HGL

Descrierea funcţională prezentată în continuare este valabilă pentru pompele de căldură IDM, de tipul TERRA HGL, echipate cu schimbător de căldură cu gaz fierbinte şi cu regulator Navigator.

Montajul regulatorului Navigator

Regulatorul Navigator constă dintr-o unitate centrală şi din aparatul de comandă/operare. Dacă este necesar şi solicitat, se poate monta şi un modul intern de circulare a încălzirii, pentru alte două zone complementare, ca şi un modul de circulare a căldurii pentru alte trei zone alăturate. Unitatea centrală poate fi cuplată, fiind dotată cu o mufă corespunzătoare, la un Modul GSM, la un Modul EIB/KNX, la o unitate LAN, la o instalaţie solară şi la un modul echipat cu un motor pas-cu-pas.

Printr-un slot de cartelă SD, se pot prelua sau verifica diferitele mărimi necesare înregistrate într-un jurnal de operare/ funcţionare.

Tip de operare System

În sub-meniul Tip de operare/funcţionare System se poate selecta tipul dorit între funcţiile Aus (oprit), Automat, Apă caldă şi Încărcare WW unică. În mod obişnuit, standard, se setează funcţia Automat. Printre tipurile de operare/funcţionare se poate circula cu ajutorul tastelor cu săgeţi.

Aus (oprit) Pompa de căldură nu este în funcţiune, Protecţia împotriva îngheţului şi funcţia Solar, sunt active Automat Pompa de căldură funcţionează, pe funcţia de încălzire, în conformitate cu timpii de încălzire programaţi. Apă caldă Pompa de căldură funcţionează numai pentru încălzire de acumulare, apă caldă, fără funcţia de încălzire de spaţii Încărcare WW unică (WW=apă caldă) Pompa de căldură funcţionează numai pentru o singură încărcare de acumulare (apă caldă). După încheierea operaţiunii de încărcare, pompa de căldură trece la tipul de operare/ funcţionare anterior.

Program de Concediu
În sub-meniul Program de Concediu, se pot seta diferitele domenii/perioade de dată calendaristică, în care încălzirea sau răcirea să funcţioneze pe funcţia ECO. În aceste perioade de timp se va efectua în mod normal încărcarea de acumulare (apă caldă).

După încheierea unui program de concediu (date calendaristice) ce a fost setat, toţi utilizatorii vor reveni la programul stabilit. Pe tasta de selecţie din dreapta şi de la tastele cu săgeţi se pot seta Data şi Programul de Concediu. După încheierea unei setări, se va salva / seta Data, cu ajutorul tastei de selecţie din dreapta.

Funcţia Party
Până la o anumită dată finală, respectiv, timp orar, utilizatorul/beneficiarul va funcţiona în mod normal, de operare Normală. Setarea se face cu tastele de selecţie din dreapta şi cu tastele cu săgeţi. După efectuarea unei setări se vor salva Data şi Ora cu tastele de selecţie din dreapta.

Tipul de operare/funcţionare Zonă de Încălzire

Toate zonele de încălzire ce au fost parametrizate/programate sunt prezentate în meniul Tipuri de operare/funcţionare. Între tipurile de operare/funcţionare, pentru fiecare zonă de încălzire, se poate circula şi selecta de la tastele cu săgeţi. Aus (oprit) Zona de încălzire nu este în funcţiune, Protecţia împotriva îngheţului este activă. Program de timp Zona de încălzire vor funcţiona pe timpii de încălzire setaţi, pentru spaţiul şi ziua respective. Pentru zonele de încălzire se pot seta , pentru fiecare zi, patru timpi de încălzire.Normal Zona de încălzire va funcţiona la temperaturile de spaţiu ce au fost setate. Încălzirea funcţionează Normal. Eco Zona de încălzirea funcţiona pe temperatura setată. Încălzirea Eco în funcţiune. Încălzire manuală Temperatura exterioară, pentru calculul fiecărui spaţiu de încălzire, va fi înlocuită cu valoarea de 7°C. Răcire manuală Fiecare zonă de încălzire va funcţiona la temperatura de răcire setată, indiferent de limita Încălzire-Răcire.

La funcţia de protecţie la îngheţ, pompele de încălzire ale spaţiilor de încălzire vor fi cuplate, la scăderea temperaturii exterioare sub limita setată pentru această protecţie, şi vor funcţiona la temperatura setată. Tipul de operare/funcţionare Solar. La un reglaj Solar pe regulatorul Navigator, se va afişa, în tipurile de operare/funcţionare, tipul de operare/funcţionare Solar.

Tip de operare Solar, cu registru cu aripioare

La echipamentul TERRA SW 6-17 BA/HGL C, se poate efectua uşor un reglaj Solar (reglaj diferenţial de temperatură), în mod standard. Nu este necesară o placă de bază suplimentară Solar.

Automat Cu setarea pe Automat, încărcarea Solar se va efectua automat. Hygienic La setarea pe Hygienic, încărcarea Solar se va efectua în mod exclusiv pe funcţia Hygienic.

Operare/ funcţionare Solar cu alimentare stratificată

Cu ajutorul unei plăci de bază complementare Solar, este posibilă o încărcare Solar în trepte. Placa complementară Solar trebuie cuplată, cu ajutorul unui cablu CAN-Bus, la placa principală Navigator.

Automat Cu setarea pe Automat, încărcarea Solar se va efectua automat. Hygienic La setarea pe Hygienic, încărcarea Solar se va efectua în mod exclusiv pe funcţia Hygienic. Rezervor cald La setarea pe Rezervor cald, încărcarea Solar va fi utilizată în mod exclusiv pentru rezervorul cald. Hygienic+Rezervor cald La setarea pe Hygienic+Rezervor cald, încărcarea Solar va fi utilizată pentru Hygienic + Rezervor cald. Sursă căldură/ Bazin La setarea pe Sursa de căldură/Bazin, încărcarea Solar va fi utilizată în mod exclusiv pentru alimentarea unor anumite zone circulare de la sursa de căldură, respectiv pentru încălzirea bazinului.

Reglajul de temperatură Apă menajeră

Temperatură setată pentru apă caldă (46°C) Temperatura apei calde dă setarea de temperatură pentru consumul de apă caldă menajeră. Este posibil un domeniu de reglaj de temperaturi de la 35,00°C până la 60,00°C. Setarea de temperatură dorită va fi efectuată de la tastele cu săgeţi. Noua valoare de temperatură setată va fi preluată prin acţionarea tastei de selecţie, din dreapta. La livrare, valoarea nominală a fost setată pe 46,00°C. Indicaţie: 60°C pot fi atinse numai la pompele de căldură cu agenţi de răcire Perioada de circulare (10 min.) Acest parametru dă durata perioadei de timp de funcţionare (0-60 min.) la pompa de circulare.

Perioada de pauză de circulare (30 min.) Acest parametru dă durata perioadei de pauză (0-240 min.) în funcţionarea pompei de circulare. Reglajele de temperaturi, Încărcare prioritară Acest parametru asigură punctul de cuplare/decuplare a Încărcării prioritare Meniul de temperaturi/ durata de încărcare este afişat numai pentru TERRA SW 6-17 BA / HGL completă Temp. maximă încărcare prioritară (50°C) Acest parametru dă temperatura setată (50-53°C), la care încărcarea prioritară se încheie (condiţie de decuplare). Temp. minimă încărcare prioritară (46°C) Acest parametru dă temperatura setată (30-50°C), la care începe încărcarea prioritară (condiţie de cuplare).

Reglajele de temperatură în Zona de încălzire

Parametrii reglabili pentru temperaturile din zonele de încălzire sunt atinși în funcţie de configurarea echipamentului. Totuşi, vor fi afișaţi, în conformitate cu configurarea echipamentului, numai parametrii relevanţi. Temp. spaţiu Normal (22°C). Temperatura din spaţiul respectiv „Normal: poate fi setată între 15,00°C şi 30,00°C. Perioada de timp în care această temperatură se păstrează depinde şi de programul de încălzire setat corespunzător.

Încălzire ECO (18°C). Temperatura din spaţiul respectiv, pentru încălzirea ECO, dă temperatura din afara perioadelor de timp selectate. Temperatura din spaţiul respectiv, la încălzirea ECO, poate fi setată între 10,00°C şi 25,00°C. Limită încălzire (16°C). Pentru Mixerul sau zona de încălzire nereglabilă, există în meniul Utilizator, o limită de încălzire, peste care acest domeniu de încălzire va fi blocat. Peste această temperatură exterioară (peste 16 ore), nu va urma nici o comandă de încălzire pentru spaţiul respectiv. Cu setarea 0, se va dezactiva limita de încălzire. Curba de încălzire (1,20). Factorul de influenţă asupra mediului (0,0-4,0) va arăta cât de puternic acţionează reglajul temperaturii spaţiului.

Dacă aparatul spaţiului respectiv, este montat într-un spaţiu cu influenţă externă /străină (de exemplu, de la o sobă de teracotă), trebuie aleasă o secţiune mai mică. Temperatura spaţiului, în care este instalat aparatul de control pentru spaţiul respectiv, influenţează, de asemenea, şi încălzirea celorlalte spaţii.
Indicaţie: Prin înclinaţia liniei/curbei de încălzire (0,10-3,50) se por stabili dependenţele temperaturii exterioare de temperaturile de funcţionare. Cu cat este mai sus linia, cu atât este mai mare temperatura de funcţionare pentru încălzire, în funcţie de temperatura exterioară, ca şi limitele de încălzire/ răcire (Pentru imaginea Curbei de încălzire, vedeţi pagina 19).

Spaţiu Răcire Normal (23°C) Temperatura din spaţiul respectiv, Răcire Normal, poate fi setată între valorile 15,00°C şi 30,00°C. Spaţiu. Răcire ECO (25°C) Temperatura din spaţiul respectiv, Răcire ECO, poate fi setată între valorile 15,00°C şi 30,00°C (temperatura scăzută).

Flux Răcire (18°C) Temperatura fluxului zonei de răcire poate fi setată între 08,00°C şi 30,00°C.

Distanţă Punct de rouă (2°C) Dă temperatura exterioară minimă (1-10°C) între punctul de rouă (de la senzorul de umiditate din spaţiul respectiv) şi temperatura fluxului.

Limită Răcire (25°C) Sub această temperatură exterioară (medie a peste 16 ore) nu se va mai general răcire în zona respectivă.

Perioadă de cuplare (15 min.) Timpul de cuplare (1-240 min.) dă timpul la care temperatura debitului se află sub limita temperaturii fluxului – 1K la care pompa de căldură va fi comandată.

Start Încălzire pardoseală La încălzirea prin pardoseală, pre-configurată, (Service), va deveni vizibil parametrul „Start Încălzire pardoseală”. Peste acesta, programul „pardoseală” poate fi pornit numai o singură dată. După încheierea programului „pardoseală”, şi acest parametru va fi suprimat. Stabilirea temperaturii spaţiului, de la termostatul de cameră

De la termostatul de cameră se vor transmite mai departe temperaturile actuale ale spaţiului către regulatorul Navigator. Cu butonul rotativ de comandă se poate seta o anumită temperatură de corecţie pentru temperatura spaţiului respectiv. Cu ajutorul comutatorului de comandă de funcţionare se poate comuta între diferitele tipuri de operare/funcţionare, respectiv, Aus (oprit), Funcţionare normală, Funcţionare ECO, Funcţionare automată. Cuplările/decuplările diferitelor tipuri de operări sunt posibile atât la răcire, cât şi la încălzire. La operarea de răcire, se poate obţine, de la senzorii de umiditate din spaţiul respectiv, în combinaţie cu aparatele de comandă din acele spaţii, o medie a punctului de rouă, în funcţie de umiditatea şi temperatura spaţiului respectiv. Prin media punctului de rouă se face o trecere la temperatura fluxului, care împiedică depăşirea punctelor de rouă, deci a apariţiei defectelor cauzate de umiditate, la funcţionarea pe răcire!

Pentru a nu influenţa calculul punctului de rouă trebuie, ca, la funcţionarea pe răcire, rotiţa de comandă a aparatului de comandă din spaţiul respectiv, să se afle pe poziţia de mijloc. La o deplasare a setării pe rotiţa de comandă, reglajul va transmite o valoare falsă de temperatură în spaţiul respectiv, valoare falsă care influenţează şi supravegherea punctului de rouă. Pentru supravegherea şi asigurarea unui punct de rouă corect, trebuie ca, la funcţionarea pe răcire, rotiţa de comandă şi reglaj de pe aparatul spaţiului respectiv să fie setată în combinaţie cu un senzor de umiditate, pe poziţia de mijloc, poziţie ce nu trebuie schimbată!

Reglaje de temperaturi, cu comanda Solar

La utilizarea regulatorului Navigator, pentru regularizare în sistemul Solar, pe display se vor afişa sub-meniul suplimentar „Comanda Solar” din meniul principal, împreună cu temperaturile setate.

În punctul de meniu Comanda Solar se pot face următoarele setări: Solarkomfort Hygienic (70%) Cu acest parametru, căderea de temperatură Hygienic va duce sub valoarea de temperatură setată, fără a mai utiliza alte surse de căldură. Astfel se va obţine o mai eficientă utilizare a energiei Solar.
Domeniu de reglaj: 0 – 100%.
Reglajul 100% - nu se va mai permite nici o cădere.
Reglajul 0% - se acceptă o cădere de până la 15% a temperaturii setate.
În acelaşi timp, parametrul Solarkomfort se poate regla şi pe timpul în care căderea are loc.
Reglajul 100% - 3 h.
Reglajul 0% - 48h.

Solarkomfort acumulator de căldură (70%) Cu acest parametru, căderea de temperatură la acumulatorul de căldură va duce sub valoarea de temperatură setată, fără a mai utiliza alte surse de căldură. Astfel se va obţine o mai eficientă utilizare a energiei Solar.
Domeniu de reglaj: 0 – 100%.
Reglajul 100% - nu se va mai permite nici o cădere.
Reglajul 0% - se acceptă o cădere de până la 10% a temperaturii setate.
În acelaşi timp, parametrul Solarkomfort se poate regla şi pe timpul în care căderea are loc.
Reglajul 100% - 3 h.
Reglajul 0% - 48h.

Temp. max. Hygienic (80°C) Parametru (50-90°C) de limitare a temperaturii maxime în faza Hygienic.

Temp. max. Acumulator de căldură (80°C) Parametru (50-90°C) de limitare a temperaturii maxime în faza acumulator de căldură.

Temperatură Bazin Soll (24°C) După încălzirea preliminară a bazinului, cu ajutorul echipamentului Solar, cu acest parametru se poate configura temperatura setată (18-36°C) pentru bazin. Acest parametru este vizibil numai pentru încălzirea de bazin configurată.

Reglaj de temperatură Bivalent

Parametrii ce pot fi configuraţi depind de configurarea echipamentului. La configurarea Bivalent „paralel” şi Bivalent „alternativ”, pe afişaj, la acest punct de meniu, va apărea un punct Bivalent. La configurarea Bivalent „paralel/alternativ” vor fi afişate două puncte de bivalenţă.

Bivalenţa „paralel”: Sub această temperatură, va fi cuplat Generatorul 2 de căldură, atunci când temperatura în zona de încălzire-temperatura setată nu este atinsă.

Bivalenţa „alternativ”: Sub această temperatură va funcţiona numai Generatorul 2 de căldură. Pompa de căldură nu va mai fi comandată.

Punct Bivalent 1 (0°C) La setarea strategiei Bivalent „paralel”, se va cupla, dacă temperatura cade sub această valoare (-20°C până la +20°C, temperatura exterioară actuală), al doilea generator de căldură, atunci când temperatura setată Solar, în zona respectivă de încălzire, nu este atinsă (într-o anumită perioadă de timp). La setarea strategiei Bivalent „alternativ”, sub aceste valori, pompa de căldură nu va mai fi pornită, ceea ce înseamnă că va funcţiona numai cel de-al doilea generator de căldură.

Punct Bivalent 2 (-10°C) La setarea strategiei Bivalent „paralel/alternativ”, dacă temperatura cade sub această valoare (-20°C până la +20°C, temperatura exterioară actuală), pompa de căldură nu va mai fi pornită. Va funcţiona numai cel de-al doilea generator de căldură.

Reglarea de temperaturi Smart Grid

Intrarea Smart Grid permite utilizarea curenţilor ieftini, sau chiar gratis, de la echipamentele foto-voltaice. Acest curent electric ieftin/gratis va fi utilizat la pregătirea apei calde, respectiv, pentru a creşte capacitatea de încălzire a echipamentului. Pregătire apă caldă Acest parametru va fi setat pe „Ja” (da), atunci pompa de căldură (chiar şi în afara timpilor de încărcare WW) va acumula/încărca apă caldă, când sunt îndeplinite condiţiile de cuplare/conectare.

Creștere acumulator căldură (0,0K) Acest parametru (0,0K – 5,0K) dă creşterea în acumulatorul de căldură.

Creştere Încălzire pardoseală (0,0K) Acest parametru (0,0K – 5,0K) dă creşterea la încălzirea din pardoseală.

Data şi Timpul

În sub-meniul „Timp” se pot seta Data şi ora.

Pentru a efectua aceste reglaje, trebuie ca, în meniul „Timp” să fie selectate Data/Ora. Cu tasta din dreapta se poate trece în oricare dintre celelalte sub-meniuri.

În meniul „Data şi Ora”, trebuie ca, pentru a fi selectate setările, cu tasta de selecţie din dreapta, să fie selectată funcţia „modificare”.

De asemenea, prin tastele cu săgeţi, se pot seta valorile dorite. Cu tasta de selecţie din dreapta, se poate trece la valoarea de setare următoare.

După ce toate valorile au fost setate, se pot salva noile valori introduse cu acţionarea tastei de selecţie din dreapta.

Comutarea dintre ora de Vară – Iarnă, comanda se va efectua automat

Stabilirea priorităţilor programului

Prin setarea în „Prioritate Program” se pot seta timpii în care se va efectua o operaţiune prioritară. Acumularea va stabili încălzirea cu prioritate a spaţiului respectiv

Pe durata încărcării prioritare, încălzirea se va produce în funcţia Hygienic, fără altă cantitate de căldură. La utilizarea unui rezervor tampon complementar, alimentarea spaţiului de încălzit este garantată, prin rezervorul complementar tampon, pe durata stadiului de funcţionare prioritar, atât timp cât există căldură în rezervor.

Turaţia pompei de încărcare şi debitul prin condensator şi prin schimbătorul HGL, acumularea cu prioritate va fi redusă, astfel încât rezervorul să fie încărcat la temperatura HGL dorită (ex. 55°C).

Setări Program de încălzire zonal

În meniul „Program Zona de încălzire X”, puteţi seta timpii, pentru funcţia de încălzire, a parametrilor Zonei de încălzire respective. Pentru fiecare zonă de încălzire se pot alege setări de până la 24 de timpi de încălzire pe zi. Setarea timpilor de încălzire, se face la fel ca setările descrise pentru Timpi Program funcţionare prioritară.

Reducerea turaţiei ventilatorului, la pompele de căldură cu aer TERRA CL

Reducerea turaţiei ventilatorului poate fi setată la pompele de căldură de tip TERRA CL. Cu ajutorul funcţiei de reducere turaţie ventilator puteţi seta timpii în care turaţia ventilatorului la vaporizator să fie redusă.

Turaţia scăzută este setată din fabrică şi poate fi modificată numai de către echipele de intervenţie de service.

Reglarea timpilor de circulaţie

La circulaţia existentă se poate, când aceasta este permisă din configuraţie, să se introducă un program de timp pentru circulaţie.
O circulaţie a apei menajere poate fi comandată la toate echipamentele TERRA HGL, de pe platforma de reglaj Navigator.
La echipamentele TERRA BA, comanda circulaţiei nu este posibilă!

Excepţie: TERRA SW 6-17 BA/HGL Completă!
Aici există posibilitatea unei comenzi a pompei de circulaţie, la echipamentele HGL- şi BA-, când ieşirea din regulator nu este utilizată drept „Ieşire pentru registrul de totalizare a defectelor”!
Conectarea pompei de căldură la Internet

Pompele de căldură IDM, cu regulator Navigator, pot fi supravegheate de la un Smartphone, respectiv, de la un Laptop/PC.

Pentru aceasta este nevoie de o înregistrare la IDM Energiesysteme GmbH, pentru descărcarea programului App’s (App Store, respectiv, Play Store), pe lângă legarea/conectarea pompei de căldură la Internet.

Conectarea pompei de căldură la reţea se face de la terminalul LAN X33 al plăcii principale Navigator, cu ajutorul unui cablu de reţea livrat împreună cu echipamentul.

Pentru a abilita legarea pompei de căldură la platforma Navigator App’s, trebuie ca regulatorul Navigator al pompei de căldură să aibă un IP Local, masca de sub-net şi un gateway Standard.