Servicii de punere in functiune

În costurile de punere în funcţiune sunt incluse:

Verificarea sistemului (conducte hidraulice şi racordul electric al componentelor IDM, verificarea siguranţelor conectate în serie, presiunea din sistem, vasul de expansiune), verificarea şi reglarea supapei de expansiune. Măsurători: evaporare, condensare, gaz de aspiraţie, temperatura gazelor fierbinţi, tensiunea de linie, consum de curent, debit sursă de căldură, de intrare, temperatura pe partea de încălzire şi evacuare. Măsurarea temperaturii admisiei şi evacuării saramurii, admisiei şi evacuării apelor subterane, admisiei şi evacuării aerului, depinde de tipul de pompă de căldură.

Sugestie pentru inspecţia legală a pompei de căldură conform ghidului UE 842/2006: verificarea şi stabilirea controlului, verificarea ieşirilor controlerului şi echipamentelor conectate prin intermediul funcţiei de testare releu, instrucţiuni pentru operator, crearea de jurnale de punere în funcţiune şi documentaţia pentru procesul verbal de finalizare

Suplimentar, pentru pompele de căldură cu saramură:

Măsurarea concentraţiei de antigel din circuitul de saramură, controlul presiunii sistemului şi vasul de expansiune pe partea de saramură.

Suplimentar, pentru pompe de căldură cu apă subterană:

Reglarea comutatorului de debit apă subterană

Suplimentar, pentru divizate, TERRA

Verificarea admisiei şi evacuării (canale, furtunuri), scurgerea condensului şi, dacă este aplicabil, scurgerea căldurii

Suplimentar, pentru pompele de căldură cu aer TERRA ML:

Lipirea conductelor de agent frigorific (nu instalarea lor), test de scurgere, evacuarea pompei de căldură, verificarea aerului de admisie şi de evacuare, scurgerea condensului şi, dacă este aplicabil, scurgerea căldurii

Suplimentar, pentru pompele de căldură TERRA Max:

Verificarea funcţiei cascadă, verificarea comunicării interne. O a doua vizita a pompei de căldură pentru inspecţie şi reglare.

Nu sunt incluse în sfera de aplicare a serviciilor de punere în funcţiune:

Paşi cum ar fi umplerea şi/ sau de aerisirea circuitelor de încălzire, umplerea şi/ sau aerisirea circuitelor de saramură cu amestec de antigel (centrale cu saramură, centrale solare), fixarea senzorilor de temperatură, instalarea şi/ sau prinderea cablurilor electrice sau a senzorilor, etc. În cazul în care lucrări suplimentare sunt necesare pentru punerea în funcţiune (de exemplu, dacă sistemul nu este complet sau clientul nu este prezent pentru instrucţiuni) acest lucru va fi, de asemenea, facturat separat. Un formular de cerere de punere în funcţiune este disponibil pe site-ul nostru: www.IDM-energie.at pentru a fi descărcat.

Serviciile care nu sunt incluse în sfera de aplicare pentru punerea în funcţiune vor fi facturate pe bază de efort. Serviciile corespunzătoare nivelelor superioare de control (de exemplu, sisteme de control ale clădirii) nu sunt incluse în domeniul de aplicare al punerii în funcţiune şi sunt facturate pe baza efort. Pentru testarea acestei funcţii, prezenţa tehnicianului responsabil este obligatorie. Odată cu punerea în funcţiune a sistemului de pompe de căldură, IDM nu îşi asumă responsabilitatea pentru planificarea corectă, dimensionarea şi completarea întregului sistem.

More in this category: « Conditii de garantie