Compatibilitatea electro-magnetică necesită lucrări suplimentare şi expertiză de la toţi producătorii şi operatorii de tehnologii electrice şi electronice moderne, de la an la an. Deoarece numărul de dispozitive electronice în uz creşte continuu, număr de potenţiale surse de interferenţă creşte, de asemenea. O combinaţie de cabluri de la compania furnizoare de energie, staţii de transmisie şi alte dispozitive de comunicare, generează un "electro-smog" invizibil. Această interferenţă afectează toate sistemele, atât biologice (pe noi, ca fiinţe vii), precum şi sistemele electrice tehnice. Ele generează curenţi nedoriţi care pot avea efecte diferite. Efectele asupra sistemelor biologice pot fi doar ghicite în prezent, dar efectele asupra sistemelor electrice tehnice sunt măsurabile, iar în cel mai rău caz, vizibile, de asemenea.

Defectele pot avea efecte diferite:

  • Erori de măsurare pe timp scurt/ permanent
  • Întreruperi ale conexiunilor de date pe timp scurt/ permanent
  • Pierderi de date
  • Defectarea echipamentului

Pentru umplerea sistemelor de încălzire, reguli foarte clare se aplic[ în ceea ce priveşte calitatea apei de încălzire, în deosebi, standardul European EN 12 828, ÖNORM H 5195 şi, în particular VDI nr. 2034-1 trebuie să fie respectate şi reprezintă cele mai recente standarde tehnologice. De exemplu, duritatea apei de umplere trebuie să fie luată în considerare. Acest lucru se datorează faptului că 1° dH înseamnă 17 mg de calcar per litru, care poate fi separat. Pentru un sistem de încălzire cu un conţinut de apă de 1500 l (rezervor tampon), aceasta reprezintă 520 grame de calcar la 20° dH (cu alte cuvinte, o jumătate de kilogram). Pe măsură ce calcarul se depune pe cele mai fierbinţi şi mai înguste componente ale sistemului, acest lucru înseamnă că părţile termice, schimbătorul de căldură pentru instalaţii solare, etc., sunt cele mai afectate. Schimbătorul în plăci de încălzire a apei calde (în special cazane cu lemn şi centrale solare) şi schimbătorul de căldură cu gaz fierbinte în pompa de căldură TERRA HGL poate deveni, de asemenea, calcifiat dacă e utilizat cu apă de încălzire foarte dură, în unele circumstanţe.