Calitatea apei calde

Pentru umplerea sistemelor de încălzire, reguli foarte clare se aplic[ în ceea ce priveşte calitatea apei de încălzire, în deosebi, standardul European EN 12 828, ÖNORM H 5195 şi, în particular VDI nr. 2034-1 trebuie să fie respectate şi reprezintă cele mai recente standarde tehnologice. De exemplu, duritatea apei de umplere trebuie să fie luată în considerare. Acest lucru se datorează faptului că 1° dH înseamnă 17 mg de calcar per litru, care poate fi separat. Pentru un sistem de încălzire cu un conţinut de apă de 1500 l (rezervor tampon), aceasta reprezintă 520 grame de calcar la 20° dH (cu alte cuvinte, o jumătate de kilogram). Pe măsură ce calcarul se depune pe cele mai fierbinţi şi mai înguste componente ale sistemului, acest lucru înseamnă că părţile termice, schimbătorul de căldură pentru instalaţii solare, etc., sunt cele mai afectate. Schimbătorul în plăci de încălzire a apei calde (în special cazane cu lemn şi centrale solare) şi schimbătorul de căldură cu gaz fierbinte în pompa de căldură TERRA HGL poate deveni, de asemenea, calcifiat dacă e utilizat cu apă de încălzire foarte dură, în unele circumstanţe.

Din acest motiv, în sistemele de încălzire cu o duritate a apei de peste 14° dH sau cu o concentraţie de carbonat de calciu de mai mult de 2,5 mol/mc apă de încălzire, apa trebuie tratată corespunzător (dedurizată/ demineralizată). În plus, intrarea oxigenului în sistemul de încălzire trebuie să fie evitată. Pentru încălzirea în pardoseală non-difuză în ţevi de plastic înguste sau sisteme de încălzire deschise, coroziune pot apărea pe piesele de oţel, prin intermediul difuziei de oxigen, atunci când sunt folosite conducte din oţel, calorifere sau rezervoare de oţel. Produsele de coroziune se pot depune în schimbătoarele de căldură şi provoca pierderi pe ieşire sau defecte. Din acest motiv, sistemele de încălzire deschise sau instalaţiile de încălzire prin pardoseală cu ţevi de oţel, în combinaţie cu ţevi de plastic, care nu sunt etanşe la difuzie, trebuie evitate. Valoarea pH a apei de încălzire, de asemenea, ar trebui să fie verificată; aceasta ar trebui să fie între 8 şi 9.5.